Karma je zdarma

Steve Maraboli: Nie je nič vzácnejšie, ani nič krajšie, ako žena, ktorá je bez ospravedlnení sama sebou; cítiac sa spokojne vo svojej dokonalej nedokonalosti. Toto je pre mňa pravá podstata krásy.

#WANDASK