Super Testy Máte ANGLIČTINU v malíčku? Tento KVÍZ zvládnu aj deti!

Ilustračná snímka

Angličtina je svetový jazyk a v dnešnej dobe sa ozýva z každej strany. Aspoň základné znalosti by mal mať každý.

1 z 12 Ako by ste preložili výraz "square"?

2 z 12 Čo znamená slovo "Anniversary"?

3 z 12 Aký je jednoduchý minulý čas od slovesa "see"?

4 z 12 Aké je minulé príčastie (past participle) od slovesa "ring"?

5 z 12 Čo znamená "mistress"?

6 z 12 Ako sa po anglicky povie "neter"?

7 z 12 Čo znamená výraz "figure out"?

8 z 12 Doplňte správny tvar: "I ____ my leg but it's fine now."

9 z 12 Doplňte správny tvar: "I’m planning to travel the world ____ the beginning of September."

10 z 12 Doplňte správny tvar: "I wish I ____ a car.

11 z 12 Aké je množné číslo od slova "fish"?

12 z 12 Čo znamená "won´t"?

Hrať znova Zdieľať výsledok Všetky testy

Trendyvideo Viac videí