Každý má aspoň minimálnu predstavu, čo táto práca obnáša. Fyzioterpaut je veľmi dôležitý človek pri rehabilitáciách. Zotavuje ľudí po zraneniach, operáciách, aj tých, čo majú iné problémy s pohybovým aparátom.

Čo obnáša práca kvalitného fyzioterapeuta?
Zdroj: unknown

Nájsť dobrého fyzioterapeuta nie je ľahké. Navyše, z väčšej časti ide o telesné cvičenie "nemohúcich", a to je fyzicky veľmi náročné.

Aké pracovné činnosti vykonáva? V podstate vás usmerňuje, čo máte robiť. Dáva pacientom pokyny, nariaďuje cvičenia predpísané podľa operácii, dokonca aj cvičenia po popáleninách a počas tehotenstva.

Je enormné množstvo miest, kde môže fyzioterapeut uskutočňovať terapiu. Medzi najobľúbenejšie pre pacientov patrí hydroterapia (cvičenia vo vode) hĺbkový ohrev a rôzne masáže.

Kde sa s nimi väčšinou stretneme? V zdravotníckych a rehabilitačných zariadeniach, nemocniciach, liečebniach. Je však možné zaobstarať si ho aj domov.

Mnohí majú pred touto profesiou aj obavu. Predsa, ide o vaše zdravie a stačí jediné zlé cvičenie a môžete zostať na vozíčku celý život. Fyzioterapeut musí byť majster vo fachu, jeh omyl má trvalé následky.

Aj preto, že je táto činnosť mimoriadne dôležité, dotýka sa veľkej zodpovednosti za zdravie človeka, na mieste je etický kódex. Vďaka nemu a vám nikdy nestane, že vás bude fyzioterapeut obmedzovať podľa farby pleti, či sociálnym postavením.

Nesmie aplikovať také liečebné postupy, ktoré by podľa jeho znalosti mohli ohroziť zdravie pacienta. Musí rešpektovať kultúrne a náboženské presvedčenie svojich pacientov.

Fyzioterapeuti sú odborne vzdelaní nielen vo všetkých lekárskych oboroch ako je interna, ortopédia, chirurgia, neurológia a ďalšie, ale hlavne v anatómii a fyziológii celého tela.

Ako vyzerá taká liečba?

- stanoví sa diagnóza, určia sa príčiny problémov
- navrhne sa rehabilitačný plán
- zhodnotí sa váš životný štýl, trávenie
- navrhne sa rada cvičení, ktoré môže človek precvičovať aj doma
- dochádza sa na rehabilitácie