Muži, zahoďte predsudky a dajte sa na jogu. Urobí s vašim telom zázraky!
Zdroj: profimedia.sk

Baddha Hasta Utthita Stiti Salabhasana

S pozíciou anjela sa môžeme tiež stretnúť pod názvom Napriamená kobylka s prepletenými prstami. Vychádza zo stoja a pri praktizovaní na špičkách sa považuje za balančnú pozíciu.

Prevedenie: V pozícii hory umiestnite chodidlá vedľa seba, prípadne na šírku bedier, vždy vnútornou hranou rovnobežne k sebe. Ruky si dajte za chrbát, prepleťte prsty, ak sa dá, spojte dlane a potiahnite hánky smerom k zemi. Zdvihnite sa na špičky a po celý čas zotrvajte rovnomerne na palcovej i malíčkovej hrane chodidiel.

Následne zaktivujte sedacie svalstvo, podvihnite hrudnú kosť nahor a pomaly svoj trup zakláňajte. Hlava je dotiahnutím chrbtice, držte ju preto iba v jej predĺžení a nenechávajte ju príliš zapadnúť. Ak cítite stabilitu, môžete svoj pohľad presmerovať nahor. Zotrvajte v anjelovi niekoľko prehĺbených nádychov, výdychov, ideálne 8 až 10.

„Zmeny a jednotlivé kroky prevádzajte veľmi pomaly a vnímavo voči svojmu telu. Vždy sa uistite, že daný variant zvládate a ustojíte a až potom prejdite k náročnejšej verzii,“ radí inštruktorka.