Anantásana

Pozícia patrí medzi pokročilé ležiace ásany a na jej prevádzanie je potrebný určitý jogový základ. Polohu opornej ruky však vieme variovať a pozíciu si tak zjednodušiť.

Prevedenie: Položte sa do ľahu nabok a v jednoduchšom variante spodnú ruku oprite o lakeť, aby tvoril jednu zvislú líniu s ramenom. V úplných alebo náročnejších variantoch položte ruku na zem a dlaňou si podoprite hlavu alebo ruku nechajte natiahnutú v predĺžení tela s hlavou položenou na nej. Zaktivujte stred tela a s nádychom zdvihnite hornú nohu, uchyťte za palec alebo vonkajšiu hranu chodidla, s výdychom ju začnite dopínať až do vystretia. S ďalších nádychom ju povytiahnite ešte vyššie za pätou a s výdychom celú ásanu zastabilizujte. Zotrvajte po dobu 5, 8, 10 prehĺbených dychov a preveďte aj na druhú stranu.