Ak chcete otehotnieť, vynechajte silové tréningy, stavte skôr na vytrvalostné aktivity ako beh, bicyklovanie, dlhé prechádzky, jogu či kalanetiku.
Zdroj: Shutterstock

Eka Pada Navásana

Pozícia sa radí medzi začiatočnícke, rovnako však môže slúžiť i pokročilým cvičencom na variovanie ich praxe. Prevádza sa zo sedu.

Prevedenie: Pohodlne sa posaďte a stabilne ukotvite obe sedacie kosti. S nádychom povytiahnite trup za temenom hlavy, napriamte sa a v tejto polohe s výdychom nakláňajte trup dozadu. Vystrite obe ruky pred seba, ľavú nohu pokrčte na zemi a otvorte. Pravú nohu majte pokrčenú smerom nahor s chodidlom zatiaľ ukotveným na zemi. S nádychom začnite pravú nohu pomaly zdvíhať od zeme a s výdychom ju dopnite a pätu vytlačte šikmo nahor. Postavenie trupu je nezmenené, stred tela je stále aktívny. Upriamte pohľad pred seba a zostaňte v pozícii pevní po dobu 5, 8, 10 dychov. Nezabudnite pozíciu previesť aj na druhú nohu.