Fitness Návod, ako jogovať: Pozícia RYBA, ktorá vás naučí byť samých sebou (+ VIDEO)

joga
ZDROJ: Shutterstock

Existujú ásany, ktoré v nás môžu na prvý pohľad vyvolať obavy. Svojou náročnosťou, svojim rozsahom pohybu alebo jednoducho iba svojim charakterom. Aj pozícia ryby môže byť pre mnohým jogínov tak trošku obávania hodná. Ak sa s ňou však raz „skamarátite“, budete ju chcieť prevádzať zas a zas.

joga
Zdroj: Shutterstock

Buďte sami sebou
Áno, aj to učí pozícia ryby. Otvorením sa svetu nás vlastne vedie do vnútra samých seba, čo znamená „postaviť“ sa zoči voči svojim vlastným pocitom a emóciám. To so sebou síce môže priniesť chvíľkovú bolesť a nepríjemné pocity, keďže pri tomto procese musíme najprv otvoriť, čo je v nás hlboko zakorenené.

Vstúpenie do „trinástich komnát“ je však iba prechodný stav prečistenia minulosti, ktorý keď si absolvujeme, budeme pripravení a schopní počúvať svoju intuíciu a byť odolnejší voči vonkajším vplyvom. Toto „znovuzrodenie“ z nás urobí odvážnejšie a vnútorne silnejšie osobnosti.

Uvoľníme uzdu svojej srdečnosti, keďže naše srdce je v tejto pozícii najvyšším bodom. Aj svet je, vzhľadom na záklonovú polohu hlavy, hore nohami, čo nám zas umožňuje vnímať ho z inej perspektívy. Vďaka tomu sme voči okolnostiam z vonka pružnejší. Veď aj taká ryba si pláva v rôznych vodách, dokáže sa prispôsobiť prostrediu, v ktorom sa práve nachádza a doplaviť sa do svojho cieľa.

„Po fyzickej stránke pozícia ryby roztvára a tým naťahuje oblasť hrudníka, čo pomáha rozvíjať hrudný dych. Vytvára väčší priestor pre srdce a pľúca. Tak, ako väčšina záklonových pozícii, aj ona podporuje zdravú funkciu brušných orgánov, čím zlepšuje trávenie i vylučovanie. Často sme zhrbení, ťaháme ramená vpred, zatvárame sa pred svetom. Ásana ryby toto všetko napraví,“ opisuje pozíciu Monika Pálová, inštruktorka Power jogy a Vinyasa Flow jogy.

Matsjásana
Ryba sa prevádza z ľahu a obyčajne býva kompenzačnou polohou k pozícii sviečky, či pluhu. Vykonáva sa ku koncu jogovej lekcie, pred záverečnou relaxáciou/meditáciou.

joga
Zdroj: Shutterstock

Prevedenie: Položte sa na chrbát, spojte nohy a päty pretlačte vpred, aby bola spodná časť tela zastabilizovaná a silná. Obe dlane zasuňte pod zadok spôsobom, aby brušká dlaní smerovali k zemi. Lakte si podložte pod chrbát, čo najužšie.

S nádychom pomaly zatláčajte do lakťov a pomocou tohto tlaku ťahajte hrudník nahor. Súčasne hlavu opatrne zakláňajte a položte na temeno. Medzi ramenami a ušami je veľký priestor, hrudná kosť je pretlačená hore. Pozíciu môžete prevádzať i s nohami pokrčenými s chodidlami na zemi alebo prekríženými v lotosovom sede. Zotrvajte v nej niekoľko nádychov a výdychov, ideálne 5 až 8. Následne sa opatrne vráťte naspäť.

ÁNO
· úzke lakte
· roztváranie hrudníka pomocou tlaku do lakťov je prvoradý cieľ
· mierny záklon hlavy
· temeno hlavy opreté o zem
· pevne ukotvená spodná časť tela
· zadok neustále na dlaniach
· ramená odtiahnuté od uší
· prehĺbený dych

NIE
· lakte naširoko od trupu
· prioritné zakláňanie hlavy namiesto vyťahovania hrudníka
· extrémny krčný záklon, tzv. zapadnutie hlavy
· hlava vo vzduchu bez podopretia temena
· zdvíhanie zadku nahor
· ramená vytiahnuté k ušiam
· plytký dych

#WANDASK