Kľaknite si na mäkkú podložku, posaďte sa na päty. Nohy položte asi na šírku pliec. Pomaly sa predkláňajte, kým nepoložíte čelo na podložku. Ruky nechajte voľne položené pri tele. V krajnej pozícii sa uvoľnite a pravidelne dýchajte. Ak je to pre vás pohodlnejšie, môžete ruky aj vzpažiť a dlaňami sa oprieť o podložku. 
Zdroj: Shutterstock

ÁNO

· dlane na šírku ramien
· roztvorené prsty na rukách, prostredník smeruje vpred
· vytláčanie z celej plochy dlaní
· uvoľnený krk, pohľad k dolným končatinám
· ramená odtiahnuté od uší a v rovnomernom postavení
· rovný chrbát
· aktívny stred tela
· kostrč a sedacie kosti vysoko nahor
· päta opornej nohy na zemi alebo smerujúca k zemi
· ťahanie zdvihnutej nohy do opačnej strany, vedomé otváranie bedra
· prehĺbený dych
· dokonalá koncentrácia na pozíciu

NIE

· dlane príliš na úzko/na široko
· spojené prsty na rukách, prsty smerujúce dnu alebo von
· zdvíhanie vnútornej strany dlaní od podložky
· hlava v záklone alebo prílišnom predklone
· ramená padajúce k ušiam
· prehýbanie v chrbte
· absencia aktivity stredu tela
· prepadávanie kostrče dole
· padanie váhy tela dopredu – na dlane a ramená alebo na stranu opornej nohy
· vytáčanie ramena na strane zdvihnutej nohy smerom von
· plytký dych