Urdhva Mukha Pasásana

Pozícia je vcelku jednoduchá a vychádza z ásany aktívneho dieťaťa alebo dlhého šteniatka.

Prevedenie: Z pozície aktívneho dieťaťa, kedy máte zadok na pätách a ruky natiahnuté ďaleko vpred zdvihnite zadok nahor, aby sa bedrové a kolenné kĺby nachádzali v zvislej línii. Začnite pomaly ťahať pravú ruku pod ľavú s dlaňou vytočenou nahor. Zároveň hlavu otočte za rukou a položte na pravé ucho. Ľavá ruka môže zostať natiahnutá vpred alebo ju pohodlne pritiahnite bližšie k hlave, prípadne položte na dlaň, aby ste mohli ešte zväčšiť rotáciu trupu do ľavej strany. V pozícii je potrebné zotrvať dlhší čas, skúste po dobu 10 až 15 prehĺbených dychov. Preveďte aj na druhú stranu.

ÁNO

- kolená pod líniou a na šírku bedier

- špičky uvoľnené

- rotácia od pása nahor

- stabilná panva

- vyťahovanie kostrče nahor

- aktívny stred tela

- rovný trup

- hlava položená na uchu

- plná koncentrácia na pozíciu, vnímanie vlastných limitov

- dôkladné predýchanie

NIE

- zadok nad pätami

- kolená príliš naúzko/naširoko

- preklopené špičky

- rotovanie panvy

- kostrč padajúca nadol

- ohnutý/prehnutý chrbát

- zatváranie hrudníka

- absencia aktivity stredu tela

- hlava vo vzduchu

- diskomfort v pozícii

- rozptýlená myseľ

- plytký dych, absencia dychu