Fitness Návod, ako jogovať: Uvoľňujúca a rovnováhu udržujúca pozícia TIGER (+ VIDEO)

joga
Zdroj: Pixabay

Vjaghrásana

Ásana tigra sa vykonáva z polohy na kolenách a dlaniach, preto je veľmi vhodné ju prevádzať z pozície mačky. Môže sa vykonávať s trojbodovým alebo dvojbodovým ukotvením tela, teda na troch alebo dvoch končatinách.

Prevedenie jednoduchšieho variantu: Položte sa na dlane a kolená tak, aby sa vaše dlane nachádzali pod líniou ramien a kolená pod bedrami. Trup je rovnobežný so zemou. Zaktivujte stred tela a s nádychom zanožte pravú nohu. S výdychom ju kolenom pomaly ťahajte k brade a opačne bradu ku kolenu, zároveň guľaťte chrbát a zaťahujte brušné svaly. S nádychom opäť vráťte a zaktivujte zadnú stranu tela, s výdychom pokračujte ďalej.

Prevedenie náročnejšieho variantu: Položte sa na dlane a kolená tak, aby sa vaše dlane nachádzali pod líniou ramien a kolená pod bedrami. Trup je rovnobežný so zemou. Zaktivujte stred tela, s nádychom zanožte pravú nohu a súčasne natiahnite ľavú ruku pred seba. S výdychom pomaly ťahajte k sebe koleno, lakeť, bradu a čo najviac zatiahnite brucho. S nádychom prednú stranu tela roztvárajte a ťahajte nohu, ruku, hlavu naspäť do predĺženia tela.

Pokračujte v prevádzaní aktívneho tigra po dobu niekoľkých nádychov, výdychov, ideálne 6 až 8. Následne vymeňte strany a zopakujte rovnakým spôsobom.

#WANDASK