Celosvetová pandémia zasiahla, okrem mnohých oblastí, aj prácu psychoterapeutov. Namiesto osobného kontaktu s klientmi sa s nimi museli kontaktovať prostredníctvom telefónov alebo online pripojenia. Tak ako všetko na svete, aj tento typ terapeutických sedení má svoje výhody a nevýhody. Práve na základe nich psychológovia vypracovali zopár odporúčaní, ktoré môžu minimalizovať ich riziká a zvýšiť benefity.

Zdroj: Shutterstock

Výhody videohovorov s terapeutom

Mnohí klienti vravia, že možnosť nazrieť do terapeutovho domáceho života ho zrazu urobilo oveľa ľudskejším. Vidieť v pozadí napríklad jeho psíka, syna ako sa hrá s autíčkami či manželku ako varí obed spôsobilo, že aj klient zrazu uvidel terapeuta inými očami.

Výhodou bolo i to, že poradenstvo či terapia mohli prebehnúť aj podvečer alebo dokonca po 22. hodine, keď sa na tom obaja dohodli. Klienti nemuseli za terapeutom cestovať a vynakladať finančné prostriedky na cestovanie. Klienti, ktorí sa hanbili navštíviť terapeuta a nechceli sa v čakárni stretnúť s niekým, kto by ich poznal, zrazu z intimity vlastného domova stratili ostych a ozvali sa mu.

Videohovory s terapeutom ocenili tiež ľudia pripútaní na vozíček alebo na lôžko, resp. tí, ktorí zažili traumu spôsobenú inými ľuďmi a počas určitých fáz liečby sa necítia bezpečne po opustení domova.