Poznáte päť jazykov lásky?

Poznáte päť jazykov lásky?

Dvaja ľudia ani nemusia byť cudzincami, aby si nerozumeli. Niekedy stačí, aby uzavreli manželstvo a pohroma je na svete. Je dobré, ak sa človek učí rozoznávať svoje vlastné potreby a snaží sa ich uspokojovať.

Manželstvo je však špecifické tým, že ho tvorí dvojica, pričom každý z jej členov sa chce cítiť v prítomnosti toho druhého dobre. V partnerskom vzťahu je preto nevyhnutné všímať si, zisťovať a snažiť sa napĺňať aj potreby svojho partnera.

Aj duša trpí
Spomeňte si, keď ste dlhšiu dobu neprijímali tekutiny. Najprv ste začali pociťovať smäd. Ak ste si naďalej nevšímali túto potrebu, začala vás bolieť hlava, cítili ste zvýšenú únavu, sucho v ústach, čo mohlo viesť až k ohrozeniu organizmu. Cítili ste sa vyprahnuto a nerozmýšľali ste o ničom inom, ako o dúšku vody. Niečo podobné sa odohráva aj v emocionálnej sfére, keď nedostávame to, čo potrebujeme k svojej vyrovnanosti a spokojnosti.

Veľakrát sa v manželstve stáva, že partneri nedokážu chápať a čítať signály, ktoré k nim druhý partner vysiela. Je prirodzené, že pre ženy a pre mužov existujú rôzne dôkazy a prejavy lásky. Ženy potrebujú v prvom rade cítiť a počuť, že sú milované, že ich manželovi na nich záleží. Slová, dotyky, neverbalita nasýtia ženskú dušu tak, ako keď má muž navarené, nakúpené, či zabezpečené pohodlie pri večernom futbale. Keď partneri hovoria k sebe inými jazykmi lásky, míňajú sa v citoch.

Pán Milan manželke nerozprával o tom, že ju ľúbi a ako ju ľúbi, lebo na to nebol zvyknutý a považoval to za prázdne slová. Radšej zarábal pre rodinu peniaze, urobil veľký nákup, urobil poličky do celého bytu, staral sa o deti, čím podľa neho dával manželke dostatočne najavo, že ju ľúbi. Dokonca sa cítil dotknutý, že to nikdy neocenila a veľmi ho prekvapilo, že to nepovažovala po celú dobu manželstva za dôkaz lásky. Bolo to preto, lebo rozprával iným jazykom lásky.

Pani Zuzana bola z detstva zvyknutá na to, že otec mame vyznával lásku, chodil s ňou na prechádzky, často si dávali pusy, či držali sa za ruky. Peniaze, nákupy alebo dary neboli v ich rodine považované za dôkaz lásky. Preto niekedy chcela pani Zuzana svojim správaním v spoločnosti  vyvolať u svojho manžela žiarlivosť, aby si ju všimol, aby o ňu zabojoval. Chybou však bolo, že o tom spolu nehovorili. Obaja čakali, že tomu druhého napadne, čo svojím správaním chce u partnera vzbudiť. Takáto hra na skrývačku väčšinou nefunguje. Následne nastupuje domýšľanie si, ako v prípade Zuzany a Milana. Už ma neľúbi, nezáleží mu na mne, nezaujíma sa o mňa, resp. neocení, čo pre rodinu robím, nevšíma si to a rad ďalších „tvorivých“ nápadov.

Pani Zuzane v podstate nechýbalo žiarlenie, ale také prejavy lásky, ktorým by jasne rozumela. Nové poličky, či nákupy nepovažovala za prejav lásky, ale za manželovu sebarealizáciu, lebo ho to baví. Preto je potrebné postupne sa učiť, akými možnými „jazykmi“ sa dá partnerovi povedať, že ho ľúbime. Dôležité je totiž nehovoriť to spôsobom, ktorý vyhovuje mne, ale pochopiť a vypozorovať spôsob, ktorý by vyhovoval tomu druhému.

Americký psychológ a pastor Gary Chapman má mnohoročné skúsenosti z manželskej poradne. Je autorom skvelej knihy „Päť jazykov lásky“, v ktorej hovorí o rôznych spôsoboch prejavovania lásky. Každý človek má osvojený jeden primárny jazyk lásky, na ktorý je najviac citlivý a cíti sa nemilovaný, ak sa mu reči lásky v tomto jazyku nedostáva. Gary Chapman uvádza tieto jazyky lásky:

Slová uistenia - sú to povzbudenia, slovné ocenenia, pochvaly, poďakovania, či odpustenia. Niektorí ľudia majú pocit, že si ich nevážite, alebo ich nemáte radi, ak im to výslovne nepoviete. Tak ako oni povzbudzujú iných, uisťujú ich o láske, takisto to potrebujú počuť.

Pozornosť - spočíva v spoločne strávenom čase. Či je to výlet, kino, posedenie, či ochota porozprávať sa, počúvať. Pocit duševnej blízkosti znamená pre tento typ ľudí viac ako darček, služba či slová uznania. Obyčajný rozhovor ich nabije neuveriteľnou energiou a presvedčením o vašej láske.

Darčeky - dar je hmatateľný predmet, ktorým hovoríme „myslel som na Teba, mám Ťa rád“. Nie je pritom dôležitý darček samotný, ale citový vzťah, ktorý darčekom sprostredkujeme. Je to symbol lásky a pre niektorých ľudí je práve toto primárnym jazykom lásky. Môže to byť čokoľvek, čo im aj sami pripravíte.

Skutky, služby - pod týmto jazykom lásky nerozumieme otroctvo, využívanie či manipuláciu. Sú to skutky, ktoré robíme preto, lebo chceme. Veď mnohým poskytne väčšie naplnenie možnosť dávať ako prijímať. Ak teda niekomu pomôžete s jeho prácou, riadom, hocičím a bude z toho prejavovať radosť aj celý týždeň, tak jeho primárnym jazykom lásky sú služby a skutky.

Fyzický kontakt - dotyky sú jedným z komunikačných prostriedkov. Ak sú pre človeka primárnym jazykom lásky práve dotyky, tak práve tie mu budú hovoriť hlasnejšie ako slová „mám Ťa rád“. Keď sa takého človeka prestaneme dotýkať, bude sa cítiť izolovaný a začne pochybovať o vašom vzťahu k nemu. Je dobré to vedieť, ak je toto niečí primárny jazyk. Vtedy je vhodné priateľské poklepanie po ramene, objatie a podobne.

Ľudia majú tendenciu rozprávať svojím primárnym jazykom. Očakávajú, že lepšie už svoju lásku vyjadriť nemôžu. A to sa stalo aj Zuzane a Milanovi. Nespoznávali jazyk lásky partnera, ale čakali, že toho druhého osloví ten ich. Človek behom života prijíma všetky formy jazyka lásky. Ak sa nám však nedostáva primárneho, naša „citová nádrž“ je prázdna a ostatné formy sú potom málo platné. Nezabúdajme preto s blízkymi komunikovať, všímať si ich potreby, pýtať sa na ne a rozvíjať tak vzťahy.

Ktorý je ten váš primárny jazyk lásky a ktorý vášho partnera?

Autor: Radomír


Super TEST! Viete, čím budete v ďalšom živote?
Otestuj sa
Focus Media

Video

Diskusia

Čítaj viac