Otestujte sa! Máte zrkadlovo čistú alebo totálne temnú dušu?

Otestujte sa! Máte zrkadlovo čistú alebo totálne temnú dušu?

Hovorí sa, že nič nie je len čierne alebo biele. Rovnako to platí aj o človeku. Každý z nás má buď viac dobrých, alebo viac zlých vlastností. Ako ste na tom vy?


1/20

Do ktorej kategórie patrí vaša obľúbená farba?