Super Testy KVÍZ: Vyznáte sa? Malý test preverí vašu finančnú gramotnosť

Mladá rodina počíta peniaze.

Orientujete sa v základných ekonomických pojmoch, poistných a bankových službách? Otestujte sa, či by ste zvládli otázky na úrovni stredoškolských vedomostí.

1 z 6 Inkaso je:

2 z 6 Ako sa nazýva produkt, pri ktorom vám banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňazí, ručíte nehnuteľným majetkom a zaviažete sa poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok?

3 z 6 Kreditná karta je naviazaná na bežný účet klienta, ktorou možno čerpať prostriedky do výšky disponibilného zostatku na bankovom účte. Je takáto informácia pravdivá?

4 z 6 Povolené prečerpanie je:

5 z 6 Istina je:

6 z 6 Rodina býva v dome, má psa, dve deti a auto. Pri požiari domu im ušiel pes a pohrýzol suseda. Z akých rizík môže rodina žiadať náhradu škody?

Hrať znova Zdieľať výsledok Všetky testy

Trendyvideo Viac videí