Super Testy Na Slovensku po slovensky: 10 otázok preverí, ako ovládate svoj materský jazyk

Slovenský jazyk nie je jednoduchý. Ako ho ovládate vy?

Už v piatok je tu opäť celosvetovo známy Medzinárodný deň materského jazyka (International Mother Language Day), ktorý sa opakuje už od roku 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materských jazykov po celom svete. Otestujte svoje vedomosti z toho svojho!

1 z 10 Vyberte možnosť, ktorá obsahuje iba spisovné slová:

2 z 10 Vyberte možnosť, v ktorej sú všetky slová napísané gramaticky správne:

3 z 10 Vyberte možnosť, ktorá obsahuje iba správne slovné spojenia:

4 z 10 Predstavte si situáciu z baru. Ktorý výraz je gramaticky správny?

5 z 10 V Trnave sa používa slovo „drigovica“. Viete, čo znamená?

6 z 10 Keď máte rande o 14:00, ktorý časový údaj je správny?

7 z 10 Skloňovanie vie byť občas zradné. . Ktorá možnosť neobsahuje žiadnu chybu?

8 z 10 Označte básnické slovo:

9 z 10 Vyber možnosť, ktorá obsahuje iba spisovné slová:

10 z 10 Označ antonymum k slovu väčšina :

Hrať znova Zdieľať výsledok Všetky testy

Trendyvideo Viac videí