Zmena prostredia praje intimite.
Zdroj: shutterstock

Základné pravidlá pandemického vzťahu na home office

Viaceré štúdie potvrdili, že páry, v rámci ktorých obaja partneri pracujú z domu, majú častejší a kvalitnejší sex. Samozrejme, platí to za predpokladu, že si určia jasné pravidlá, ktoré budú obaja dodržiavať.

Najúčinnejšie je pevne si stanoviť pracovný čas, nosiť slúchadlá počas pracovných hovorov, ak je to možné, vyhradiť si malý priestor na prácu, minimalizovať hluk, vzájomne sa porozprávať počas plánovaných prestávok, dať si spoločný obed a platí zákaz domácich prác cez pracovnú dobu. Za takýchto okolností u mnohých párov pribúdala kvalita a kvantita sexu.