Tak... Každú chvíľu sa majú stretnúť. Ivana a Ivan. Dvaja ľudia, ktorých osud a spoločné zá-ujmy zviedli dokopy. Poézia, tá pomocníčka romantikov, ich spojila. Obaja veľmi dobre vede-li, že to, čo sa teraz chystajú urobiť, sa nesmie. Vedeli, že výčitky svedomia budú odteraz ich každodenným spoločníkom, ale nevedeli si pomôcť. Nevedeli povedať nie vášni a túžbe, ktorá ich opantávala čoraz viac.

Erotická poviedka: Svet prestal existovať, keď sme spoločne dosiahli orgazmus

Ivana akoby stále nechcela uveriť tomu, čo sa s ňou deje. Ivan ju zaujal hneď od prvého stretnutia, ale nikdy by jej ani nenapadlo, aby sa z obdivu, ktorý k nemu cítila, vyvinulo čosi viac. Navyše, keď sa neskôr dozvedela, že je škorpión. Ona, váhavá váha, sa škorpiónom vždy vyhýbala. Vždy ich vnímala ako ľudí, pred ktorými sa treba mať na pozore, až kým si práve pri Ivanovi neuvedomila, že škorpióni sú aj veľmi vášnivým, priam ohnivo vášnivým znamením.

Ivan ju vyzdvihol na dohodnutom mieste. Unášal ju preč, preč od ľudí, preč od ich doterajších životov. Na konci lesnej cesty sa im ukázala maličká chata. Ústredná miestnosť s krbom, sto-lom a stoličkami, kuchynským kútikom, malá kúpeľňa a na poschodí dve izby. Na dokonalé súkromie to úplne stačilo. Ivan zakúril v krbe.

Bola už síce jar a hoci slnečné lúče zohrievali prírodu, rozpaľovali krv v žilách, predsa len zvnútra chaty zima akosi nechcela odísť. Za-hniezdila sa tam a nechcela pustiť životodarné slnečné lúče do svojho, možno už posledného kúska kráľovstva. Oheň v krbe veselo pukotal a zime nezostávalo nič iné len sa otočiť na opät-ku a vzdať to. Odísť, aj keď sa jej veľmi nechcelo.

Ivana medzitým urobila čaj. Chuť na aspoň malý pohár vína rýchlo zavrhla, pretože vedela, že dnes sa musia vrátiť domov a sama alkohol piť nechcela. Navyše i tak chcela mať triezvu hla-vu, chcela naplno vnímať každú jednu chvíľu s Ivanom, aby si ich neskôr, keď bude od neho opäť tak priam zúfalo odtrhnutá, mohla vybaviť.

Sedeli oproti sebe a popíjali čaj. S každým dúškom horúceho nápoja cítili, že to teplo, ktoré ich pohlcovalo, nepochádza z čaju a ani z čoraz väčších plameňov ohňa, ale vyviera kdesi hlboko v nich, v ich najvnútornejšej podsta-te.

Erotická poviedka: Svet prestal existovať, keď sme spoločne dosiahli orgazmus

Pobozkali sa. Tento akt hlbokej intimity, prvé telesné spojenie v nich spôsobilo priam výbuch vášne. Strhávali zo seba šaty, rukami blúdili po všetkých zákutiach tela toho druhého, ochut-návali si svoje najintímnejšie miesta, zadúšali sa bozkami, akoby v jedinej chvíli chceli prenik-núť do toho druhého, splynúť s ním a zabudnúť na seba, na svoje ja a stať sa jedinou dokona-lou bytosťou. Obaja to cítili, obaja vedeli, že k sebe neomylne patria. V malej chvíli nádychu Ivana videla, ako sa Ivanova pýcha týči nad tým všetkým a jediné, po čom túžila, bolo, aby sa do nej ponoril. Už jej nestačili horúce bozky. Jej rozpálená a vlhká jaskynka ho volala, prosila, aby ju celučkú vyplnil.

Stačilo málo, len nadvihnúť panvu a stratili sa jeden v druhom. Boli jedno. Najskôr pomaly a potom stále nástojčivejšie sa Ivan dobýjal na vrchol ich spoločnej rozkoše. Ivana nezaostáva-la, napínala všetky svaly svojich intímnych partií, aby mohla byť v čo najtesnejšom spojení s ním. Zabúdali na čas, na svet okolo, boli len oni dvaja, ich láska a vášeň. Svet prestal existovať, keď spoločne vyvrcholili.

Miestnosť len pomaly nadobúdala kontúry, keď sa začínali preberať z opojenia jeden druhým. Vedeli, že to, čo práve prežili, ich už spojí navždy a bude úplne jedno, s kým práve budú a v ktorej časti sveta sa budú nachádzať.

Vaša čitateľka Tereza