Nedávny prieskum odhalil, že až 20 % ľudí sa nedokáže nikdy v živote skutočne zamilovať. Nech robia čo robia, zamilovanie je pre nich španielska dedina. Keď si to rozmeníme na drobné, týka sa to jedného človeka z piatich, ktorých poznáte alebo stretnete. Ak vás zaujíma, prečo je to tak, psychológovia prinášajú zaujímavé dôvody.

Jednáme bez rozmýšľania – racionálne myslenie je často v stave zamilovanosti zablokované. Strácame schopnosť posúdiť, čo je správne a logické. Jednáme bez rozmyslu a viac než rozumom sa riadime emóciami. To nám bráni vidieť, čo vidia ostatní ľudia, ktorí posudzujú situáciu racionálne.
Zdroj: Shutterstock

Nízke sebavedomie

Psychológovia považujú práve nízke sebavedomie za hlavnú a najčastejšiu príčinu. Ľudia, ktorým sebavedomie chýba, totiž nedokážu uveriť tomu, že niekto iný by ich mohol milovať a chcieť s nimi stráviť zvyšok života. Zároveň im ich nízke sebavedomie bráni niekoho osloviť, resp. udržať konverzáciu či rozvíjajúci sa vzťah s niekým, kto osloví ich. Neveria sebe, neveria druhým, a to ich oberá o šance zamilovať sa.

Hľadanie dokonalosti a neprimerane vysoké nároky

Napriek tomu, že vieme, že dokonalosť neexistuje, perfekcionisti tento fakt odmietajú prijať. Dokonalosť preto hľadajú aj vo svojich potenciálnych partneroch, a keďže ju nenachádzajú, nedokážu sa poriadne zamilovať. Vždy nájdu niečo, kvôli čomu to nejde. Vždy im niečo prekáža. Majú príliš vysoké nároky, ktoré málokto spĺňa.