gender
Zdroj: Pexels

Cisgender

Toto pomenovanie označuje ľudí, ktorých rodová identita sa zhoduje s pohlavím, ktoré im bolo určené pri narodení. Takže, ak ste sa narodili s penisom a cítite sa a považujete za muža, ste cisgender, ktorého rodová identita je v harmónii s pohlavím určeným pri narodení.

Transgender

Predpona trans označuje osobu, ktorej pohlavie sa nezhoduje s pohlavím, ktoré jej bolo pridelené pri narodení. Ide o ľudí, ktorí sa cítia opačne alebo inak, ako je určené ich pohlavie. Transgenderi neriešia svoje ťažké rozpoloženie rovnako. Každý sa s tým vyrovnáva po svojom. Od zmeny šatníka alebo vizáže cez hormonálnu substitučnú terapiu až po chirurgickú zmenu pohlavia. Z lekárskeho hľadiska je práve takéto radikálne riešenie často nevyhnutné z hľadiska psychického stavu transgender ľudí.

Agender

Tento pojem charakterizuje človeka, ktorý sa neidentifikuje so žiadnym pohlavím. Vníma sa ako človek bez rodovej identity alebo rodovo neutrálny. Agender nepociťuje túžbu a potrebu byť zaškatuľkovaný v rámci rodových rolí, pretože má pocit, že existuje mimo nich. Vnútorne sa necíti viazaný vnímať sa v rámci zaužívaného binárneho modelu muž alebo žena.