Napriek tomu, že dlhoročné výskumy opakovane potvrdili, že primeraná masturbácia má pozitívny vplyv na mnohé oblasti nášho života, neprimeraná masturbácia má riziká a negatívne následky. Masturbácia je intímna vec každého jedinca a to, čo je príliš pre jedného, nemusí byť veľa pre druhého. Iba sám človek môže vyhodnotiť, či masturbuje príliš veľa a či mu to už negatívne zasahuje do života. Nadmerná masturbácia sa stáva problémom, ak ju považuje za problém samotný človek alebo jeho najbližšie okolie, ktorému zasahuje do kvality života. Odborníci vravia, že najrizikovejšia je tzv. nutkavá masturbácia.

sex
Zdroj: Shutterstock

Jednoducho nemôžete prestať masturbovať

Jedným z najmarkantnejších ukazovateľov nutkavej masturbácia je, keď ste sa ju pokúsili obmedziť, zastaviť alebo skončiť s ňou, no zistili ste, že to nejde. Neustále musíte na ňu myslieť a vyhľadávate situácie, v ktorých by ste mohli masturbovať. Len čo sa vyskytne okamih, keď ste sám, prvá vec, na ktorú myslíte je onánia. Tým pádom nestíhate dokončovať úlohy, zanedbávate povinnosti, známych, rodinu. V centre vašej pozornosti je iba masturbácia a prispôsobovanie situácií tomu, aby ste sa jej mohli opäť oddávať.

Masturbácia už nie je taká príjemná

Kým hlavným „poslaním“ primeranej masturbácie je relaxácia, zlepšenie nálady, odbúranie stresu či zvýšenie sebavedomia, nutkavá masturbácia vám prestala prinášať tieto benefity. Stala sa závislosťou, ktorá vám prehádzala všetky priority. V takom prípade častejšie ako relax v spojení s masturbáciou cítite úzkosť. Byť závislý na masturbácii znamená stratiť v určitom ohľade kontrolu nad svojím životom, stať sa otrokom svojej túžby, ktorá by napríklad v inej situácii mohla byť zdrojom radosti.