Psychológovia už dávno prišli s názorom, že známa teória pripútania môže zohrávať dôležitú úlohu pri prežívaní problémov vo vzťahoch. V päťdesiatych rokoch minulého storočia psychológ John Bowlby ako prvý vysvetlil, ako sa ľudia snažia v priebehu života vytvárať bezpečné pripútania vo vzťahoch s niekoľkými významnými ľuďmi ich života. Tiež vysvetlil, prečo sa im to nedarí. Zdôraznil, že všetko začína v ranom detstve, keď sme na niekoho odkázaní pri uspokojovaní všetkých našich fyzických a emočných potrieb.

Ženy narodené v týchto znameniach dokážu byť šťastné aj bez chlapa.
Zdroj: Shutterstock

Štyri druhy väzby dieťaťa k matke alebo inej opatrujúcej osobe v ranom veku

Bezpečná väzba – Vytvára pozitívny obraz o sebe. „Som hodný/á lásky.“ Vytvára očakávanie, že ostatní budú akceptujúci. V dospelosti dokáže takýto jedinec utvárať pevné vzťahy. Vo svojom najhlbšom vnútri cíti, že má rovnakú hodnotu ako iní ľudia. „Som v pohode, ak som v spoločnosti iných, aj neznámych alebo vyššie spoločensky postavených ľudí.“

Neistá, vyhýbavá väzba – Čiastočne pozitívny obraz o sebe, jedinec očakáva, že ostatní budú požadovační, lipnúci. V dospelosti utvára vzťahy s prvkami dištancovania sa, kontroluje blízkosť, pretože sa jej obáva, neraz má obavu z pohltenia a nadmerných nárokov. Verí, že je  rovnako hodnotný/á ako iní, ale v spoločnosti sa dosť často cíti nepohodlne, obáva sa, že ostatní budú niečo od neho chcieť a bude sa im musieť prispôsobovať.

Neistá, ambivalentná, úzkostná väzba – Vytvára čiastočne negatívny obraz o sebe, jedinec očakáva, že ostatní budú silní a nezávislí, budú ho zanedbávať a prehliadať.  V dospelosti utvára ambivalentné vzťahy, v ktorých si neverí. Cíti sa menej hodnotný/á  ako iní, nie tak dôležitý/á, na okraji záujmu iných, myslí si, že iných nezaujíma. Zažíva značné problémy v nadväzovaní vzťahov, pretože si myslí, že nie je pre druhých dostatočne zaujímavý/á.

Dezorganizovaná, obávajúca sa väzba - Negatívny obraz o sebe, jedinec očakáva, že ostatní budú ohrozujúci a druhým nemožno dôverovať. Je to traumatizovaná osobnosť, nedokáže uzatvárať skutočné vzťahy, v jeho správaní sú časté stereotypie, strachy, ustrnutia. Vo vzťahoch prejavuje prvky agresivity, i možného týrania. Takáto osobnosť sa cíti takmer ako bezcenná, neschopná, je terčom ubližovania, dáva si na ľudí veľký pozor. Neschopnosť ukotvenia sa vo vzťahoch, ktoré často strieda.