Super Testy KVÍZ Nekonečný boj s YPSILONOM: Štvrták na základke zvládne tento test bez chyby! A čo vy?

Ilustračná snímka

Patrí tam mäkké i alebo ypsilon? Túto otázku si denne kladú tisíce z nás pri písaní pracovných mailov, ale aj pri bežnej komunikácii s kamarátmi. Vybrané slová, nominatív množného čísla či rôzne výnimky strašia malých aj veľkých. Ako ste na tom so slovenčinou vy? Zvládnete doplniť i/y bez jedinej chyby?

1 z 10 Doplň správne: Star_ rodičia b_vajú v Banskej B_strici.

2 z 10 Kedy sa píše slovo výr s ypsilonom?

3 z 10 Doplň chýbajúce hlásky: C_ril sa nikd_ nevedel rozlúčiť so svo_m nov_m b_c_klom.

4 z 10 Je táto veta napísaná správne? Pred ôsmymi rokmi ešte nevedeli o dislexii.

5 z 10 V ktorej z možností sú všetky zvieratá napísané gramaticky správne?

6 z 10 Doplň hlásky: Bos_m_ nohami vošiel po pl_tkom kameni do kr_štáľovej vody.

7 z 10 Ktoré slová patria medzi vybrané slová po B?

8 z 10 Ktorých písmen sa týkajú vybrané slová?

9 z 10 Doplň hlásky: M_hlo sa mi pred očami m_stické znamenie a obloha začala h_riť rôzn_mi farbami.

10 z 10 V ktorej z možností sú všetky vybrané slová po S?

Hrať znova Zdieľať výsledok Všetky testy

Trendyvideo Viac videí