Karma je zdarma

James D. Miles raz povedal: Charakter človeka môžete posúdiť jednoducho podľa toho, ako sa správa k tým, ktorí preňho nemôžu nič urobiť. A mal pravdu...

#WANDASK