Super Testy OTESTUJTE SA: Ako dobre ovládate slovenský jazyk?

Ilustračná fotografia k medzinárodnému dňu materinského jazyka.

Hovorí ním každý deň a predsa nás občas niektoré výrazy prekvapia. Myslíte si, že slovenčinu ovládate? Urobte si náš kvíz!

1 z 10 V ktorej vete nájdete vokalizovanú predložku?

2 z 10 Akými otázkami sa pýtame na lokál?

3 z 10 Aké sú skloňovacie vzory ženského rodu?

4 z 10 Doplňte správne i,í/y,ý do vety: Kto chce s vlkm_ žiť, mus_ s nim_ v_ť.

5 z 10 Ktorá veta je napísaná správne?

6 z 10 Vyberte podstatné mená, ktoré sú v datíve.

7 z 10 Vyberte možnosť, v ktorej sa nachádzajú homonymá.

8 z 10 V ktorých slovách sa číta "di" mäkko?

9 z 10 V ktorej vete je chyba?

10 z 10 V ktorej možnosti sú správne napísané slová?

Hrať znova Zdieľať výsledok Všetky testy

Trendyvideo Viac videí