Pre mladosť je príznačné, že k nej patria omyly. V láske nevynímajúc. Mladosť veľakrát sprevádza nerozvážnosť či nerozhodnosť, a preto sa často stáva, že kým sa usadíme a „dozrejeme”, dopúšťame sa nasledovných chýb. 

Nevšímame si dobré vlastnosti ľudí

Pre mladých ľudí je typické, že ich priťahujú tí „zlí a problémoví“. Dievčatá sú očarené zlými chlapcami alias „grázlikmi“ a chalani zase koketnými a ľahkovážnymi ženami. Mladí sa neraz vrhnú do vzťahov, ktoré sú vopred predurčené na neúspech.

Beautiful,Loving,Couple,Kissing,In,Bed
Zdroj: Shutterstock

Tráviť čas s niekým, kto prekračuje hranice a prináša do nášho života riziko je predsa zaujímavejšie. Až časom si uvedomíme, koľko energie sme zbytočne investovali do vzťahu s niekým, kto nám nakoniec ublížil. Prehliadať dobré vlastnosti je základnou chybou, ktorej sa v mladosti dopúšťame.  

Pokračovanie na ďalšej strane.