Super Testy VEDOMOSTNÝ KVÍZ: Ak toto neviete, aj deti vás vysmejú!

Poznáte správne odpovede?

Tento test zo základných vedomostí by ste mali zvládnuť ľavou zadnou. Poďme na to.

1 z 11 Kto napísal text slovenskej hymny?

2 z 11 Súčet troch po sebe idúcich čísel je 348. Ktoré sú to?

3 z 11 Ktoré mesto bolo pred Berlínom hlavným mestom Nemecka?

4 z 11 Ktorý orgán ľudského tela môže postihnúť choroba endometrióza?

5 z 11 Generál Milan Rastislav Štefánik zahynul pri leteckom nešťastí

6 z 11 V akom jazyku napísal Konštantín Filozof prvú starosloviensku báseň Proglas?

7 z 11 Akú chemickú značku má voda?

8 z 11 Koľkokrát sa číslo 9 nachádza v číslach od 0 do 99 (vrátane)?

9 z 11 Ktorej európskej krajine patrí ostrov Korzika?

10 z 11 Ako zomrel na konci druhej svetovej vojny Adolf Hitler?

11 z 11 Kto sformuloval gravitačný zákon?

Hrať znova Zdieľať výsledok Všetky testy

Trendyvideo Viac videí