Bratislava – O tehotenstve sa zvykne hovoriť ako o jednom z najkrajších období života ženy. Radosti však môžu striedať starosti, a tak je potrebné brať ohľad na niektoré obmedzenia. Jedno sa týka alkoholu, pretože ten k tehotným nepatrí. Nejestvuje totiž jeho bezpečná hladina pre tehotnú ženu a navyše môže dieťa ovplyvniť natoľko, že sa narodí s fetálnym alkoholovým syndrómom. Až 83 % Sloveniek však o tejto diagnóze ešte nikdy nepočulo. Zuzana Tomanová, pedagogička a terapeutka z bratislavského Centra terapie a diagnostiky Fascinujúce deti vysvetlí, čo sa za ňou skrýva.

Dnes je Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme. Ten pripadá symbolicky na deviaty deň v deviatom mesiaci roka. Na to, aby ste predišli diagnóze, o ktorej sa na Slovensku nevie veľa , stačí pritom málo – počas celej doby tehotenstva sa úplne vyhýbať alkoholu. „Práve matka a jej životný štýl počas deviatich mesiacov tehotenstva môžu negatívne ovplyvniť vývin dieťaťa a následky môžu byť celoživotné. Mozog bábätka sa vyvíja po celý čas tehotenstva, je teda dôležité uvedomiť si, že alkohol vie v ktorejkoľvek chvíli zasiahnuť do jeho vývoja. Konzumácia alkoholu v čase gravidity sa dokonca môže odraziť aj na tvári dieťatka. Veľkú zodpovednosť nesie v tomto období práve matka, ktorá môže predchádzať prejavom, ako je FAS, a to tak, že nebude pred ani počas tehotenstva požívať alkohol,“vysvetľuje Zuzana Tomanová, pedagogička a terapeutka z bratislavského Centra terapie a diagnostiky Fascinujúce deti a dodáva, že ak berieme do úvahy odhady zo západnej Európy a USA, medzi školopovinnými deťmi majú poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) 2 – 5 % z nich.

Napriek tomu, že problémy spojené s touto diagnózou musí riešiť dieťa aj následne celý svoj dospelý život, povedomie na Slovensku je o nej pomerne nízke. Príznaky ako neposednosť, neposlušnosť či problémy s pamäťou a koncentráciou sú často pripisované hyperaktivite. Môže to však indikovať oveľa závažnejšiu diagnózu – fetálny alkoholový syndróm (FAS) alebo poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD). FAS sa vyskytuje u detí, ktorých matky si počas tehotenstva úplne neodopreli alkohol. Ide o telesné a mentálne vývinové zmeny plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve.

Slovenky vedia o fetálnom alkoholovom syndróme málo

Prieskum, ktorý realizovala agentúra ppm factum research pre Plzeňský Prazdroj Slovensko, ukázal, že až 83 % Sloveniek o tejto diagnóze nikdy nepočulo. Z dát tiež vyplýva, že len 10,9 % žien vie, čo je FAS - upozornil ich lekár, dozvedeli sa o tom z médií, od okolia alebo s témou prišli do kontaktu inak. „Osvete v problematike pitia alkoholu tehotnými dávame jasnú prioritu. Stále je tam priestor, takmer 35 % Sloveniek si totiž myslí, že občasná konzumácia alkoholu nemôže ovplyvniť zdravie plodu,“ približuje Marie Kalná, špecialistka pre zodpovedný prístup k alkoholu z Plzeňského Prazdroja Slovensko. Spoločnosť sa pritom tejto téme venuje dlhodobo. „Alkoholová zodpovednosť má v našej stratégii zásadné miesto. Už viac ako 6 rokov napríklad informujeme na obaloch našich pivných značiek, že alkohol nie je vhodný pre tehotné ženy a zároveň sa snažíme o pravidelnú osvetu v tejto oblasti. Spolupracujeme s viacerými odborníkmi a partnerskými organizáciami. Budúce mamičky môžu o tejto téme zistiť viac aj na našej stránke promileinfo.sk,“ dodáva Marie Kalná.

24 hodín, ktoré môžu ovplyvniť plod

Podľa odborníkov neexistuje bezpečná dávka alkoholu počas tehotenstva, preto je najlepšie v tomto období nepiť alkohol vôbec. Diagnózu FAS(D) spôsobuje etanol, ktorý preniká z tela matky do placenty. Koncentrácia alkoholu, ktorý matka vypila, je v tele plodu rovnaká, ako u jeho matky. V prepočte na kilogram hmotnosti je ho však v tele dieťaťa oveľa viac, navyše plod ešte nemá schopnosť metabolického odbúravania alkoholu. Alkoholu sa preto zbavuje dlhšie ako telo matky a dieťa je tak účinkom etanolu vystavené oveľa dlhšie, a to viac ako 24 hodín.

Ako ukazujú aj oficiálne dáta Národného centra zdravotníckych informácií, alkoholu sa plne nevyhýbajú ani Slovenky. Podľa údajov za rok 2019, z celkového počtu viac ako 56-tisíc pôrodov 205 rodičiek užívalo počas tehotenstva alkohol. Z 205 zistených prípadov bolo najviac takýchto rodičiek vo veku 18 - 19 rokov a 20 -24 rokov. Naopak, najmenej prípadov bolo zistených vo veku 30 – 34 rokov a 25 – 29 rokov.