Do vzťahov idú s úprimným srdcom a otvorenou náručou. Nie vždy však dostanú nazad to, čo dávajú a čo očakávajú. Hviezdy im dali viac dôvery k druhým ľuďom, s ktorou často nevedia hospodáriť. No a to je lákadlom pre každého manipulátora.

Manipulácia
Zdroj: archív

Dôvera, srdečnosť, množstvo nezištnej lásky a dôvery. Vlastnosti, ktoré sú priam ideálne pre život v harmonickom vzťahu. No zároveň sú lákadlom pre manipulátora, ktorý si z bezhraničnej dôvery dokáže spraviť dokonalé pole svojho vplyvu.

Ak patríte k jednému zo štyroch znamení z galérie, majte sa na pozore. Bezhraničná dôvera nemusí byť vždy na mieste.