Všetky údaje a informácie, ktoré sa vám snažíme v tomto článku sprostredkovať sú založené na verejne dostupných údajoch v čase ich zverejnenia. Keďže výskumy o koronavíruse a proticovidových vakcínach napredujú míľovými krokmi, často sa stane, že dnes už neplatí to, čo včera, odborníci poznatky upravili alebo rozšírili. Preto sa vám snažíme sprostredkovať informácie, ktoré sú rezistentné v čase a pomôžu vám zorientovať sa.

Nikto si ich nechcel vziať domov
Zdroj: shutterstock

Nežiaduci účinok je prirodzená vec

Každý liek či vakcína (očkovacia látka) majú nežiaduce účinky, ktoré sa však nevyskytnú u každého. Ich výskyt, respektíve podozrení na ne, je prirodzený a očakávaný. Dôležité je, aby prínos vakcíny po celý čas používania, vysoko prevažoval nad potenciálnymi rizikami. Úlohou vakcíny je pôsobiť na organizmus a vyvolať v ňom odpoveď imunitného systému. Niektoré reakcie, ktoré možno pozorovať po podaní, sú prirodzené, lebo vyplývajú z požadovanej odpovede organizmu na podanie cudzorodých látok. Prirodzené sú dovtedy, kým nedosiahnu veľkú intenzitu, pričom ich ťažké vystupňované formy odborníci považujú za prejav nechcenej nadmernej reaktogenity očkovacej látky.