Mnoho pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ako sú reumatické alebo neurozápalové ochorenia, vyjadrilo obavy, že vakcíny proti COVID-19 môžu zhoršiť príznaky alebo vyvolať opätovné vzplanutie ochorenia. Napriek týmto obavám odborníci z Americkej asociácie reumatológie (ACR) sa domnievajú, že výhody vakcíny jednoznačne prevažujú nad rizikami potenciálnej reakcie alebo vzplanutia choroby, keď vezmeme do úvahy, že najmä ľudia s chronickými stavmi čelia zvýšenému riziku závažnej formy Covid-19 a následnej hospitalizácie.

Najvhodnejší čas na užitie liekov proti astme
Zdroj: shutterstock, archív

Spolupráca s lekárom

ACR nedávno vydala odporúčania pre pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ktorí majú obavy z reakcie ich organizmu po aplikácii vakcíny. Uvádzajú ako majú ľudia so zníženou imunitou alebo autoimunitným ochorením spolupracovať s lekárom, ktorý môže upraviť načasovanie liečby, aby sa zvýšila účinnosť očkovania.

Stále poskytujú ochranu

„Vedľajšie účinky vakcíny súvisia skôr s imunitným systémom jedinca a jeho reakciou na vakcínu než s chronickým ochorením,“ uviedol hlavný lekár spoločnosti GMEG. Problém spočíva v tom, že vakcíny netestovali na ľuďoch s autoimunitným ochorením, takže údaje o bezpečnosti a ich účinnosti sú obmedzené. Imunosupresívni ľudia, napríklad pacienti na chemoterapii alebo po transplantácii kostnej drene, môžu mať slabšiu imunitnú odpoveď v porovnaní s bežnou populáciou, ale vakcína im stále poskytuje ochranu.